Kalsan Mångkulturell Omsorg
En Omsorgsfull Hemtjänst för Alla Kulturer

Med respekt för mångfald och individuellt anpassad omsorg

Kalsan är en mångkulturell hemtjänst som erbjuder omvårdnads- och serviceinsatser för äldre samt för personer med psykiatriska – eller fysiska funktionshinder. Vi står för en professionell och personlig service med språklig och kulturell anpassning. Vår vision är att kunna tillgodose vårdbehoven för en alltmer mångkulturell äldre population. Vi är stolta över att erbjuda denna service, som främjar kulturell kompetens, respekt för mångfald och individuellt anpassad omsorg.

I en värld som blir allt mer globaliserad, ser vi en ökad diversifiering av vårt samhälle. Det är av yttersta vikt att erbjuda äldre medborgare samt personer med psykiatriska – eller fysiska funktionshinder den vård och omsorg de behöver och förtjänar, samtidigt som deras unika kulturella bakgrund och behov respekteras och beaktas. Det är här Kalsan Mångkulturell Omsorg kommer in i bilden.

Vårt team av utbildade undersköterskor och vårdbiträden är tränade och kulturellt medvetna, vilket gör att vi kan erbjuda skräddarsydd vård som tar hänsyn till kulturella särdrag och önskemål. Vi förstår att olika kulturer har olika syn på omsorg och hälsa, och vi är här för att tillhandahålla en omsorg som tar hänsyn till dessa skillnader.

Våra tjänster inom hemtjänsten omfattar allt från personlig vård och medicinsk assistans till socialt stöd och kulturellt anpassade aktiviteter. Vi tror på att främja en känsla av samhörighet och välbefinnande hos våra klienter, oavsett deras bakgrund.

Vi erbjuder Mångkulturell Omsorg
och strävar efter att

Respektera mångfald

Med mångkulturell omsorg menar vi att vi värdesätter och respekterar olika kulturer, traditioner och språk och anpassar våra tjänster därefter för att kunna ge en professionell och personlig service.

Professionell och personlig service

Genom att erbjuda omsorg som är anpassad till individens kulturella och personliga behov, strävar vi efter att förbättra livskvaliteten för våra alla våra kunder.

Förhindra isolering

Vi främjar social interaktion och samhörighet, vilket hjälper till att förebygga isolering och ensamhet hos våra äldre medborgare samt personer med psykiatriska – eller fysiska funktionshinder.

Kulturell anpassning

Kalsan som vårdgivare jobbar ständigt på att utveckla vår mångkulturalitet för att kunna möta och förstå och vara kulturellt kompetenta för varje enskild individ, vilket bidrar till en positiv och respektfull vårdmiljö.

Om oss och vår verksamhet

Kalsan Mångkulturell Omsorg är en bro mellan olika kulturer och är dedikerad till att skapa en trygg och omsorgsfull miljö för äldre medborgare från olika bakgrunder. Vårt mål är att stödja och förbättra deras välbefinnande samtidigt som vi hyllar och bevarar deras kulturella arv. Vi tror på att främja inkludering och respekt inom hemtjänsten och ser fram emot att fortsätta att göra en positiv skillnad i livet för våra kunder.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå